Kalyanamalai SUN TV Shooting - Chennai
Date: Aug 13, 2016 Place: Kamarajar Arangam, Teynampet, Chennai